Overzicht veranderingen in de Staplijstversies ...

Een demoversie kan GRATIS worden afgeladen teneinde het programma volledig uit te kunnen proberen ...

Licentiehouders dienen de demoversie te installeren en dan via de optie 'Staplijst - Registratiecodes' de ontvangen registratiegegevens in te voeren.

Licentiehouders kunnen de laatste versie over hun betaande installatie installeren. Reeds ingevoerde gegevens én de registratiegegevens zullen worden bewaard.

Staplijst Windows Software Logo V3

Staplijst versie 3.2.0 - 19 januari 12

Alle veranderingen van versie 3.2.0.

Belangrijk voor Aktivia clubs:

 • Staplijst bevat nu een optie om de clublijst up-to-date te brengen. Dit bouwt tevens een lijst op van door Aktivia (h)erkende clubs zodat uw opgeladen stand de correcte aantallen per federatie bevat.

Staplijst versie 3.1.1 - 24 juni 11

Alle veranderingen van versie 3.1.1.

Goed om weten :

 • Versie 3 kan hier worden afgeladen
 • Versie 3 overschrijft geen vorige gegevens
 • Versie 3 kan gegevens van v1 en v2 importeren
 • Versie 3 kan de uitslag van een wandeling opladen naar het eLoket van Aktivia
 • Versie 3 bevat een electronisch wandelboekje - iedereen kan zijn wandelingen bijhouden

Lees ook :

Staplijst versie 3.1.0 - 16 mei 11

Alle veranderingen van versie 3.1.0.

Staplijst versie 3.0.0 - 7 februari 11

Teneinde de informatie niet nodeloos te dupliceren , is het volledige helpbestand , inclusief alle veranderingen die zijn aangebracht in alle versies , vanaf februari 2011 te raadplegen van de Staplijst online help.

Alle veranderingen van versie 3.0.0.

Voor wandelclubs van AKTIVIA: hoe de uitslag van de ingevoerde wandeling opladen naar het eLoket van Aktiva.

Staplijst Windows Software Logo V2

2.0.0 - 1 mei 09

 • VERANDERD: Staplijst is vanaf deze vesie volledig compatibel met Windows VISTA operating systeem. De gegevens die door Staplijst worden gebruikt zullen niet meer in subfolders van de installatiefolder worden geplaatst vermits dit voor Vista niet toegelaten is. De gegevens zullen vanaf deze versie worden weggeschreven in de globale applicatiefolder voor alle gebruikers van de pc (subfolder edelcom\staplijst2\)
 • BELANGRIJK: Bij het 1e maal opstarten van Staplijst versie 2, zal worden gedetecteerd of een versie 1 van Staplijst aanwezig is. Is dit het geval, dan zal de vraag worden gesteld of de gegevens van versie 1 (inclusief de registratiegegevens) moeten worden overgekopieerd.
 • NIEUW: De menu-optie 'Staplijst - Importeer de gegevens van Staplijst versie 1' kan altijd worden gebruikt om de gegevens van Staplijst versie 1 over te kopiëren naar Staplijst 2. Werd deze actie reeds eerder uitgevoerd, dan zal expliciet de vraag worden gesteld of deze actie wel degelijk moet worden gestart. De vraag kan worden onderbroken (zonder de gegevens te kopiëren).
 • VERANDERD: Alle iconen zijn meer up-to-date gebracht qua look-and-feel.
 • VERANDERD: Nieuw logoscherm.
 • NIEUW: In het parameterscherm (Staplijst - Instellingen...), kan nu de zogenoemde 'Look and Feel' van de software worden gekozen.
 • VERANDERD: De laatste kolommen (met versieinformatie en crc-informatie) zijn onnodig op het scherm, en zijn dan ook verwijderd.
 • NIEUW: De menu-optie 'Help - Bezoek het Staplijst wandelforum' is een gemakkelijke manier om het wandelforum op de Staplijstsite te bezoeken.
 • NIEUW: Tijdens de ingave van de wandelaars, wordt nu het totaal aantal nu onderaan getoond.
 • NIEUW: Een grafiek wordt nu continu op het scherm getoond met de totalen per federatie.
 • NIEUW: De menu-optie 'Staplijst - Open data folder' zal de folder waar Staplijst de gegevens in bewaart openen in het Windows-verkennerprogramma. Door deze folder te kopiëren naar een CD, DVD of memory-stick kan op deze manier gemakkelijk een backup worden genomen van alle gegevens.


Staplijst Windows Software Logo V1

1.4.0 - 31 januari 06

 • OPGELOST: Snelzoeken op clubnummer zal nu ook het '.'-karakter accepteren.
 • NIEUW: de stand, de top 10 en het totaalrapport zal nu naast elke licentiehouder een zonnetjelicentiehouder van Staplijst) plaatsen.
 • NIEUW: de stand, de top 10 en het totaalrapport zal nu naast elke licentiehouder de logo van de club plaatsen. Elk logo is een link naar de website van de licentiehouder.
 • NIEUW: mogelijkheid ingebouwd die toelaat dat de gebruiker zelf logo's toevoegd van clubs die komen wandelen (en dus aanwezig zijn in één van de rapporten.
 • NIEUW: mogelijkheid ingebouwd die toelaat dat de gebruiker zelf links naar websites van bezoekende clubs toevoegd.
 • Door deze automatische links maakt u uw website aantrekkelijker voor zowel uw bezoekers als voor zoekengines als Google, Yahoo en Msn. Deze hechten immers zeer veel belang aan linken tussen websites met een gelijkaardige inhoud.

1.3.4 - 6 november 05

 • OPGELOST: Vanaf deze versie kunnen wandelingen in het jaar 2000 en vroeger gearchiveerd worden.
 • NIEUW: Na de archivatie kan nu worden gekozen om de aantallen op 0 te zetten, maar de ingevoerde clubs op de wandeling te behouden (voorheen werd steeds de volledige lijst aan ingevoerde clubs op de wandeling gewist).
 • NIEUW: In de optie 'Rapporten - Totaalrapport' kan nu een selectie op jaar worden gemaakt om enkel die wandelingen van het geselecteerde jaar op het scherm te tonen in de lijst van wandelclubs.
  Ter info: Voorheen werden steeds alle wandelingen (chronologisch) getoond wat het soms moeilijk maakte om een wandeling van vorige jaren op te zoeken.
 • NIEUW: (voorstel van WSV Wetteren): in het scherm 'Bijvoegen clubs': zal de 'Bijvoegen'-knop automatisch worden opgelicht indien na het intypen van de zoektekst slechts één club geselecteerd is (deze zal automatisch worden aangevinkt in de clublijst).
 • NIEUW: In het scherm 'Bijvoegen clubs': zijn twee knoppen toegevoegd om alle clubs in de clublijst te selecteren of te deselecteren.
 • NIEUW: De titel die wordt getoond bovenaan de wandeling zal nu veranderen afhankelijk van de geselecteerde snelzoekoptie: '<type de eerste letter van de roepnaam>', '<type de eerste letter van het clubnummer>' of '<type de eerste letter van de gemeente>'.
 • NIEUW: De titel die wordt getoond bovenaan de wandeling zal nu veranderen in: 'Geef een aantal in', zodra u een getal kan invoeren in de kolom 'Aantal'.
 • NIEUW: Menu optie: 'Help - Snel op weg met Staplijst' zal deze pagina tonen vanaf de Staplijstwebsite. Indien geen internetverbinding aanwezig is, kan de optie 'Help - Snel op weg met Staplijst (pdf)' worden gekozen om het tijdens de installatie gecopieerd document te tonen.
  Info: Indien een internetverbinding aanwezig is, is het aangeraden deze optie te kiezen, vermits deze pagina meer frequent zal worden aangepast aan eventuele nieuwe versies.
 • NIEUW: Menu optie: 'Help - Nieuw in deze versie' zal u de veranderingen aan de laatst geïnstalleerde versie tonen.
 • NIEUW: De eerste maal dat Staplijst wordt opgestart (zowel de allereerste keer of na de installatie van een nieuwe versie), zal Staplijst een welkomtekst tonen, met een overzicht van de mogelijke stappen (Staplijst starten, de webpagina of het pdf-document opstarten waarin uitleg wordt verschaft over hoe Staplijst het best te gebruiken, of het helpbestand opstarten om de veranderingen in de laatste versie te tonen).

1.3.3 - 3 mei 05

 • NIEUW: De optie 'Rapporten - Exporteer stand voor 1 federatie' zal een lijst aanmaken van de huidige stand maar enkel van alle wandelclubs van één wandelfederatie. Het aangemaakt bestand zal worden aangemaakt in het .csv-formaat. Staplijst zal, na confirmatie, het geïnstalleerde spreadsheetprogramma opstarten met het zojuist aangemaakt .csv-bestand.
  Deze optie kan dus perfect worden gebruikt om de stand van de wandeling door te mailen aan de federatie.
  Opmerking: na het aanmaken van de lijst, zal Staplijst een standrapport tonen met enkel de wandelclubs van de geselecteerde federatie.
 • NIEUW (voorstel van de Stormvogels): Het was reeds mogelijk om tijdens de ingave van de wandeling, snel een bepaalde club op te zoeken door de eerste letters van de roepnaam in te voeren.
  Deze mogelijkheid is nu uitgebreid. Door middel van een selectie kan worden gekozen of de ingevoerde karakters zullen worden opgezocht in de:
  1. roepnaam (zoals voorheen)
  2. clubnr
  3. gemeente
  De keuze wordt bewaard en heringelezen.
 • NIEUW (voorstel van de Sterrebosstappers): Het is nu mogelijk om via de nieuwe optie: 'Staplijst - Instellingen...' te kiezen hoe de nummering van clubs met een gelijk aantal deelnemers dient te verlopen.
  Een voorbeeld van een rapport wordt getoond in deze optie zodanig dat iedereen onmiddellijk die nummering kan kiezen die het best bij de vorige clubresultaten past.
 • NIEUW: Ctrl-klikken op het getoonde logo laat toe om een nieuw logo te selecteren (zelfde optie als 'Rapporten - Importeer clublogo'). Een hint zal worden getoond indien de muis zich over het logo bevindt.
 • OPGELOST: Indien de TAB-toets of één van de cursortoetsen werd gebruikt om de aantalkolom van de ingave wandeling te verlaten, werd een runtime-error getoond. Deze fout is nu opgelost. Met dank aan Helga Van den Steen van de Sportvrienden voor het correct doorgeven van de handelingen die deze fout veroorzaakte.
 • NIEUW: De optie 'Wandeling - Toon laatste ingaves' zal een lijst tonen met de 50 laatste ingevoerde aantallen in de wandeling tesamen met de club waarvoor dit aantal werd ingevoerd. De functietoets F9 of de knop 'Laatste ingaves' voeren dezelfde actie uit.

1.3.2 - 6 februari 05

 • NIEUW: Het is vanaf deze versie mogelijk om clubs of verenigingen die niet aangesloten zijn bij één van de federaties, toch op te nemen in de wandelstand.
  Het volstaat om het clubnummer te laten beginnen met een plus-teken: '+'.
  M.a.w. alle clubs of verenigingen ingevoerd met als federatie '-- NT.AANG.' maar waarvan het clubnummer begint met een '+' zullen net als clubs wel aangesloten bij een federatie worden opgenomen in de stand, maar toch bij de niet aangesloten wandelaars worden geteld.
 • NIEUW: Vermits blijkbaar weinig mensen de methode kennen om snel en via de roepnaam een club op te zoeken tijdens de ingaven van de telling, is de hoofding van deze optie vervangen door een tekst en een zichtbaar veld waarin de tekst: '<type de eerste letter van een roepnaam>' wordt getoond. Vanaf dat moment kan de methode 'een club opzoeken op naam' uitgelegd in het helpbestand worden gebruikt om snel een reeds ingevoerde club op te zoeken.

1.3.1 - 13 december 04

 • NIEUW: de optie 'Wandelingen - Naamwijziging federatie' zal één bepaalde federatienaam vervangen in een andere federatienaam in alle bestanden (clubs, huidige wandeling en gearchiveerde wandelingen).
 • OPGELOST: indien de huidige wandeling geen gegevens bevatte, werd een foutmelding gegenereerd bij het uitvoeren van de optie 'Rapport' of 'Schermkrant'. Deze fout is opgelost.
 • OPGELOST: nieuwe versie zullen nu automatisch alle nieuwe knoppen en menuopties tonen. In vorige versies bleven deze in bepaalde omstandigheden onzichtbaar tot de gebruiker manueel een reset uitvoerde van de toolbars en menus.
 • NIEUW: alle Engelstalige teksten in het programma zijn (eindelijk) vertaald.
 • NIEUW: rapporten is de 'Nummer 11 tot ...' waarde ingevuld met het correct aantal.
 • NIEUW: de sneltoets 'Shift-F8' is nu gekoppeld aan het rapport dat de stand toont. M.a.w. 'Shift-F8' toont de huidige stand op het scherm, en 'F8' gaat terug naar de ingave van de wandeling.
 • NIEUW: het is nu mogelijk om updates van de clublijst af te laden vanaf de site van Staplijst. Deze worden (technisch gezien) geplaatst in de folder 'c:\Program Files\edelcom\Staplijst\Data\STPLST\Updates'. De eerste maal dat de clubsoptie wordt gekozen, zal de vraag worden gesteld of de updates mogen worden ingelezen. Door het bevestigend op te antwoorden, zullen alle updates worden ingelezen.
  Een bericht zal worden getoond hoeveel clubs zijn bijgevoegd. BELANGRIJK: Bestaande clubnummers worden geskipt. M.a.w. updates zullen nooit bestaande informatie overschrijven.
 • NIEUW: een clublogo kan worden geïmporteerd door de menuoptie: 'Rapporten - Importeer clublogo' te kiezen.
 • NIEUW: het clublogo wordt getoond op het ingavescherm.

1.3.0 - 6 oktober 04

 • NIEUW: Totaalrapporten: het is nu mogelijk een rapport te maken van meerdere wandelingen uit het archief. De wandelingen die op het totaalrapport moeten komen, zijn vrij te kiezen (bijvoorbeeld alle midweektochten, alle weekendtochten, alle wisselbekertochten enz...). Voor een voorbeeld: klik op deze link (met dank aan onze vrienden van WSV Egmont voor het doormailen van de stand van hun wandelingen.
  Opmerking: in het voorbeeld zijn slechts drie wandelingen opgenomen in het rapport. Staplijst laat echter toe om tot 20 wandelingen te selecteren.
 • NIEUW: Bewaar rapport als webpagina: deze optie laat toe om het laatste rapport weg te schrijven als webpagina om zodoende te gebruiken op een website.
 • NIEUW: stand van een vroegere wandeling: het is nu mogelijk om een rapport te creëren van de stand van een eerdere wandeling (een wandeling uit het archief).
 • NIEUW: startuplogo wordt getoond.
 • NIEUW: mogelijkheid tot het genereren van een rapport met alle sneltoetsen door de menu-optie: 'Help - Toon lijst van sneltoetsen...'
 • NIEUW: doormailen stand: een gearchiveerde wandeling kan worden ge-emaild naar Erik om opgenomen te worden in de zoeklijst en wandelstand op de pagina uitslagen van wandelingen.

1.2.0 - 21 juni 04

 • NIEUW: Vanaf deze versie kan de lijst van federaties aangevuld worden door de menu-optie 'Wandeling - Ingave Federaties' (F6) te kiezen. De lijst van federaties zal worden aangeboden tijdens de ingave van de wandelclubs.
 • NIEUW: De menu-optie 'Help - Bezoek www.staplijst.com' zal de webbrowser opstarten met het adres van de website van Staplijst.
 • NIEUW: De menu-optie 'Help - Stuur een email' zal de emailsoftware opstarten teneinde een email te kunnen sturen naar de mensen achter Staplijst.
 • NIEUW: De menu-optie 'Wandeling - Herlees clubgegevens' zal de roepnaam, de clubnaam, de gemeente en de federatie van de clubs in de huidige wandeling herinlezen uit de lijst van de clubs (zodanig dat eventuele veranderingen up-to-date worden gebracht.

1.1.0 - 1 mei 04

 • VERANDERD/OPGELOST: de 'zoeken'- en 'nogmaals zoeken'-actie kunnen niet meer worden aangeklikt bij het bekijken van rapporten. Beide acties gaven een foutmelding indien deze werden gestart vanaf het rapportscherm.
 • VERANDERD: de 'Club toevoegen'-actie kan niet meer worden aangeklikt bij het ingeven van de wandelclubs of bij het bekijken van de rapporten, enkel nog bij het ingeven van de wandeling.
 • VERANDERD: de 'zoek'-actie zal nu in het zoekscherm automatisch de huidige kolom selecteren (zodanig dat automatisch de waarde wordt opgezocht in de actieve kolom ) indien deze wordt opgeroepen vanuit het ingavescherm van de clubs. Indien opgeroepen vanaf het ingavescherm van de wandeling, zal automatisch de clubnaam worden geselecteerd als kolom waarop zal worden gezocht. Zoals vroeger kan de kolom waarin moet worden gezocht, worden veranderd in het zoekscherm indien de standaard voorgestelde kolom niet de gewenste kolom is.
 • VERANDERD: de ingevoerde zoektekst wordt bewaard tussen verschillende zoekopdrachten.
 • NIEUW: de optie 'Gegevens - optimale breedte' zal voor alle kolommen in de actieve tabel de optimale breedte opzoeken zodanig dat de volledige tekst op elke rij zichtbaar wordt (zoals eerder kan nog steeds de optimale breedte van één kolom ingesteld worden door te dubbelklikken op het verticale streeptje rechts van de kolomtitel).
 • NIEUW: de optie 'Wandeling - Uurtelling' laat toe om het aantal wandelaars dat op op een bepaald uur ingeschreven was.
 • NIEUW: bij de 'Rapporten' is een optie bijgekomen om dit rapport/uur op het scherm te brengen.
 • NIEUW: een nieuwe menu-optie 'Rapporten' geeft nu ook toegang tot het rapportgedeelte.
 • NIEUW: wandelingen kunnen worden gearchiveerd door het uitvoeren van de optie 'Wandeling - Archiveren'. De gegevens van de huidige wandeling (lijst en uurtelling) worden weggeschreven zodanig dat deze later kunnen worden gebruikt voor totaalrapporten of vergelijkingen.

1.0.1 - 27 maart 04

 • OPGELOST: Opzoeken van een roepnaam in de optie 'ingave wandeling' liet een belsignaal horen per ingetypt karakter.
 • NIEUW: Helpfunctie bijgevoegd. Op te roepen via de menuoptie: 'Help - Inhoud'.
 • NIEUW: Sneltoets 'F1' in de optie 'Ingave clubs' en 'Ingave wandeling' springt naar het helpbestand met uitleg over de ingavemogelijkheden.

1.0.0 - 20 maart 04

 • Eerste versie.

Een overzicht van de veranderingen is ook aanwezig in het helpbestand dat bij Staplijst wordt bijgeleverd.

WANDELKALENDER
Volg ons op...
Staplijst Op Twitter Staplijst Op Facebook
Vertel anderen over deze pagina
Share |
Selectie van de clubs...
... andere logo's op elke pagina ...
WSV Wetteren AKTIVIA AKTIVIA 010 WSV Egmont - Zottegem AKTIVIA AKTIVIA 163 Wandelclub Zandstappers v.z.w. VWF VWF A044 De Waterhoekstappers - Heestert AKTIVIA AKTIVIA 345 WSV De StormVogels vzw Oostende AKTIVIA AKTIVIA 070 wandelmee.be VWF VWF A054 Velodroomvrienden Moorslede AKTIVIA AKTIVIA 347 Sterrebosstappers Roeselare AKTIVIA AKTIVIA 314 WSV De Sportvrienden vzw Ninove AKTIVIA AKTIVIA 087 Roosenberg Wandelclub - Waasmunster AKTIVIA AKTIVIA 029 Club Ahoy-De Natuurvrienden VWF VWF B055 VL.A.M. Ronse AKTIVIA AKTIVIA 007 W.A.K. (Wandelclub Al Kontent) AKTIVIA AKTIVIA 304 WSV De Vossen Buggenhout AKTIVIA AKTIVIA 139 Burchtstappers Herzele AKTIVIA AKTIVIA 422 JO-Ne Vijlen VVRS VVRS VL104 wsv.de Wandelende Krabben AKTIVIA AKTIVIA 369 KWB Zwijndrecht KWB-FALOS KWB-FALOS KWB-ZW WSV De Veldlopers EURO EURO NL-VELD WSV Schelle vzw VWF VWF A012 Reynaertstappers AKTIVIA AKTIVIA 150 Lachende Wandelaars Aalter AKTIVIA AKTIVIA 003 Koninklijk Feestcomite Oosteinde AKTIVIA AKTIVIA 159 Hachiko Dog Days VRIJ VRIJ EXTRA001 Stichting Wandel Organisatie Staphorst KNBLO-NL KNBLO-NL SWOS KFC Heusden VOETBAL VOETBAL KFCHEUSDEN KKROGent vzw - Mars Leger-Natie AKTIVIA AKTIVIA 065 WSV De Boskabouters VVRS VVRS VL049 WSV De Heikabouters VVRS VVRS VL064 Gunter Verbraekel Familiehappening AKTIVIA AKTIVIA 431 Reigerstappers Vinderhoute vzw AKTIVIA AKTIVIA 084 29 Bataljon Logistiek te Grobbendonk LEGER LEGER 29BATALJON Sinjorenstappers VWF VWF A031 AWSV Turnhout VWF VWF A005 KWB Schriek KWB-FALOS KWB-FALOS KWB-SCHRK Vallei van de Grote Nete vzw VRIJ VRIJ VVDGNETE KWB Wiekevorst KWB-FALOS KWB-FALOS KWB-WIEKE Stichting Kennedymars Rijsbergen 81996 KNBLO-NL KNBLO-NL 81996 KWB Westmeerbeek KWB-FALOS KWB-FALOS KWB-WESTMB Stichting Omloop Goeree-Overflakkee VRIJ VRIJ VRIJ39 Witloofstappers AKTIVIA AKTIVIA 518 t Beerke Beerse VWF VWF A018 Mars Leopold I VRIJ VRIJ MARSLEO1 De Schooiers vzw Wichelen AKTIVIA AKTIVIA 494 Wsv Horizon Opwijk AKTIVIA AKTIVIA 300 De Vaartlandstappers AKTIVIA AKTIVIA 110 Zelden Rust AKTIVIA AKTIVIA 261 Mechelse Gordel (Mefigo VZW) VRIJ VRIJ MEFIGO Oosterscheldestappers KNBLO-NL KNBLO-NL OSCHELDST Ravelse Wandelaars VWF VWF A060 KWB Merksplas KWB-FALOS KWB-FALOS KWB-MERKSP Maaseik GEMEENTE GEMEENTE MAASEIK-WA Dragonders Hasselt VVRS VVRS V.L027 Dartels AKTIVIA AKTIVIA 516 Wandel Mee Ruisbroek vzw AKTIVIA AKTIVIA 151 Ibis Puurs vzw AKTIVIA AKTIVIA 093 Walk2gether nrd-antw nrd-antw walk2geth KWK Meerhout KWB-FALOS KWB-FALOS KWB_MEERHT VC Power VOLLEYBAL VOLLEYBAL VCPOWER Partnerwalk VVRS VVRS V.L106 WSV Beekakkers Beerse VZW VWF VWF A011 Wsv Heikneuters vzw Genk VWF VWF L006 Wandelteam 66 De Doetjes OTW OTW DOETJES Padstappers Geraardsbergen AKTIVIA AKTIVIA 135 Toerisme Merksplas Toerisme G Toerisme G MERKSPLAS Ijsetrippers Overijse VWF VWF B025 Internationale Tweedaagse AKTIVIA AKTIVIA 024 WSV De Keignaerttrippers Oostende AKTIVIA AKTIVIA 011 Blijf Jong Genebos VVRS VVRS V.L044(weg De Winkelse Stappers AKTIVIA AKTIVIA 323 KWK Deuzeld Schoten KWB-FALOS KWB-FALOS KWB_DEUZEL Hondenschool Molenheide VRIJ VRIJ HSMOLENH De Gelliker Galliaren VVRS VVRS V.L057 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen AKTIVIA AKTIVIA 129 KWB Heist-Statie KWB-FALOS KWB-FALOS KWB_HEISTS De textieltrekkers vzw Vichte AKTIVIA AKTIVIA 361 Scheldestappers AKTIVIA AKTIVIA 105 Hanske de Krijger AKTIVIA AKTIVIA 233 Ouderkring Bovekerke EXTRA EXTRA OUDERKRING Demerstappers Bilzen VWF VWF L080 Mirakelstappers AKTIVIA AKTIVIA 332 Heuvellandstappers AKTIVIA AKTIVIA 089 Feestcomité 2 Mater VRIJ VRIJ 2mater Anjertrippers VVRS VVRS V.L038 Distributiecentrum wisselstukken uit Berlaar Militie mil mil mil Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw VWF VWF B028 De Engeltjes vzw VRIJ VRIJ ENGEL Groep T Singel AKTIVIA AKTIVIA 257 Wandelsportvereniging Eurek@ VVRS VVRS V.L102 AC Herentals VRIJ VRIJ achertals St. Michielstappers VWF VWF A035 Terug op Stap Hasselt VWF VWF L071 Les Diables Rouges FFBMP FFBMP NA050 Edese 4 daagse NL NL swzn Mosselstappers VVRS VVRS V.O102 Bosgeuzen Voorkempen VWF VWF A006 Hondenwandelclub Walking Dogs VRIJ VRIJ WALKDOGS Pasar Herne 2017 PASAR PASAR PAS2017 wsv Holsbeek VVRS VVRS V.B043 WSV Club 76 Merksem vzw VWF VWF A007 KWB Booischot KWB-FALOS KWB-FALOS KWB_BOOIS WSP Heverlee-Leuven vzw VWF VWF B005 wsv Milieu 2000 Lommel VVRS VVRS V.L043 Rondje Tilburg KNBLO KNBLO NLTILB KWB Halveweg Zonhoven KWB-FALOS KWB-FALOS KWB_ZONHOV Euregio Marching Trophy (EMT) MIX MIX EMT Wandel Sportclub Langdorp vzw VWF VWF B006 Blijf Jong Genebos VVRS VVRS VL044 Burchtstappers Herzele VWF VWF O002 De Mijnlamp Beringen vzw VWF VWF L072 Buurtvereniging De Keienkletsers Megen NL NL keienklets Harmoniestappers Mol VVRS VVRS VA101 Benefiet Wandelen voor MS VRIJ VRIJ VRIJ116 Lions Club Damme Zwin VRIJ VRIJ VRIJ117 Gezinsbond Ekeren VRIJ VRIJ VRIJ118 VZW Run for LCH VRIJ VRIJ VRIJ119 Horizon Donk vzw VWF VWF L066 WSV De Dommeltrippers vzw VVRS VVRS VL032 Lier800 VRIJ VRIJ VRIJ122 Kempense Meren vzw VRIJ VRIJ VRIJ123 Sporton vzw VWF VWF B041 ATV Antwerpse Televisie VRIJ VRIJ VRIJ125 WSV Leuven VWF VWF B031 Sans Soucis Ghlin FFBMP FFBMP HT029 Wandelclub AVIAT Sint-Truiden vzw VVRS VVRS VL028 Dierbaar Natuurlijk VRIJ VRIJ VRIJ129 KV Reservisten Vlaams Brabant VWF VWF B013 Maasdijk Marathon NL NL NL131 vzw Canisha VRIJ VRIJ VRIJ132 TJAK Tielen VRIJ VRIJ VRIJ133 Wandelclub Hoegaarden VRIJ VRIJ VRIJ134 WSV 10 W Tac vzw VWF VWF l083 De Dappere Bottinekes VWO VWO VWO077 PBK West-Vlaanderen AKTIVIA AKTIVIA 900 PBK Antwerpen AKTIVIA AKTIVIA 901 PBK Vlaams-Brabant AKTIVIA AKTIVIA 902 PBK Oost-Vlaanderen AKTIVIA AKTIVIA 903 Vzw Wandelclub De Duintrappers Westende AKTIVIA AKTIVIA 008 W.S.V. DE MOEDIGE WANDELAARS BEERNEM VZW AKTIVIA AKTIVIA 009 W.S.K. MARKE V.Z.W. AKTIVIA AKTIVIA 012 Wandelclub Kadee Bornem AKTIVIA AKTIVIA 018 W.S.V. OLYMPIC DEURNE AKTIVIA AKTIVIA 020 Wandelklub De Lachende Klomp vzw AKTIVIA AKTIVIA 025 Singelwandelaars Strombeek-Bever AKTIVIA AKTIVIA 033 OMLOOP KLUISBERGEN V.Z.W. AKTIVIA AKTIVIA 034 De Pajotten Hekelgem AKTIVIA AKTIVIA 038 W.S.V. Hoeksen Hamme AKTIVIA AKTIVIA 040 MERKSEMSE WANDELCLUB DE STROBOEREN V.Z.W. AKTIVIA AKTIVIA 056 GODELIEVESTAPPERS RUDDERVOORDE VZW AKTIVIA AKTIVIA 059 W.S.V. Wervik AKTIVIA AKTIVIA 061 W.S.V. De Kadees Aalst AKTIVIA AKTIVIA 063 W.S.V. T FLUITEKRUID WOLVERTEM AKTIVIA AKTIVIA 096 WSJV NACHT VAN VLAANDEREN TORHOUT V.Z.W AKTIVIA AKTIVIA 100 Florastappers Gent VZW AKTIVIA AKTIVIA 103 Wandelclub De Marktrotters Herne VZW AKTIVIA AKTIVIA 114 De Wase Steinbockvrienden St.-Niklaas AKTIVIA AKTIVIA 116 W.S.V. Buitenbeentjes Landegem AKTIVIA AKTIVIA 120 WANDELCLUB KOEKELARE V.Z.W. AKTIVIA AKTIVIA 127 WANDELCLUB CRACKS WOLVERTEM AKTIVIA AKTIVIA 130 WANDELCLUB VIER OP EEN RIJ GROOT-ZEDELGEM AKTIVIA AKTIVIA 137 HOUTHEIMSTAPPERS STEENOKKERZEEL AKTIVIA AKTIVIA 138 A.T.B. De Natuurvrienden Deinze AKTIVIA AKTIVIA 140 DE MOTESTAPPERS KOEKELARE AKTIVIA AKTIVIA 142 DE KWARTELS GROOT-ASSENEDE AKTIVIA AKTIVIA 143 Wandelclub Kruikenburg AKTIVIA AKTIVIA 147 Wandelclub De Smokkelaars Stekene AKTIVIA AKTIVIA 149 R.W.K. DE MORGENSTOND HUMBEEK AKTIVIA AKTIVIA 161 OCHTENDGLOREN KAPELLE OP DEN BOS AKTIVIA AKTIVIA 164 DE RUSTIGE BOS-STAPPERS JABBEKE AKTIVIA AKTIVIA 178 DE WITSOONE STAPPERS KROMBEKE AKTIVIA AKTIVIA 180 Wandelklub Temse AKTIVIA AKTIVIA 182 WANDELCLUB KADDISH AKTIVIA AKTIVIA 192 Organisatiecomité de 100 km van Ieper AKTIVIA AKTIVIA 194 W.S.V. LAND VAN RHODE AKTIVIA AKTIVIA 196 WANDELCLUB DE ZILVERDISTEL AKTIVIA AKTIVIA 200 Gasthofstappers Sint-Gillis AKTIVIA AKTIVIA 201 Feestcomité De Marollen Sijsele AKTIVIA AKTIVIA 202 WANDELCLUB DE WESTHOEKSTAPPERS AKTIVIA AKTIVIA 205 Gezinswandelclub Nooit Moe Boezinge AKTIVIA AKTIVIA 207 GITSE WANDELCLUB VOETJE VOOR VOETJE AKTIVIA AKTIVIA 216 De 12 Uren van Lauwe AKTIVIA AKTIVIA 217 W.S.V. SPORTRAAD BEVEREN AKTIVIA AKTIVIA 218 Wandelclub De Slak Leest AKTIVIA AKTIVIA 225 W.J.C. DENDERKLOKJES LEBBEKE AKTIVIA AKTIVIA 226 FAMILIES HELPEN FAMILIES AKTIVIA AKTIVIA 237 W.S.V. De Brigandtrotters AKTIVIA AKTIVIA 245 W.S.V. DE HOPBELLETJES OPWIJK AKTIVIA AKTIVIA 252 Warden Oom Stappers AKTIVIA AKTIVIA 256 ROAD RUNNERS TORHOUT VZW AKTIVIA AKTIVIA 271 OP EN ROND TIEGEMBERG AKTIVIA AKTIVIA 274 De Margrietestappers AKTIVIA AKTIVIA 276 Wandelclub Roal Benti AKTIVIA AKTIVIA 278 Everbeekse Wandeltochten VZW AKTIVIA AKTIVIA 282 W.S.V. De Sluisstappers AKTIVIA AKTIVIA 286 WANDELCLUB DE ST.-JANSSTAPPERS AKTIVIA AKTIVIA 287 V.Z.W. VREDESEILANDEN AKTIVIA AKTIVIA 297 W.K. Maldegem AKTIVIA AKTIVIA 302 W.T.C. NIEUWPOORT AKTIVIA AKTIVIA 303 V.Z.W. DE NACHT AKTIVIA AKTIVIA 311 DURMESTAPPERS AKTIVIA AKTIVIA 313 PASAR OOSTKAMP AKTIVIA AKTIVIA 318 W.S.V. DE COLLIEMOLEN OOSTNIEUWKERKE-STADEN AKTIVIA AKTIVIA 328 W.S.V. DE MOLENSTAPPERS RUISELEDE AKTIVIA AKTIVIA 330 K.W.B. LAARNE AKTIVIA AKTIVIA 331 T WYNGAERTTREINTJE ANTWERPEN AKTIVIA AKTIVIA 333 W.S.V. De Kadodders Sint-Katelijne-Waver V.Z.W. AKTIVIA AKTIVIA 349 De Heidetochten Kester-Gooik AKTIVIA AKTIVIA 358 Halfoogstvrienden Bellingen AKTIVIA AKTIVIA 360 De Trompe Deerlijk AKTIVIA AKTIVIA 364 De Chatons Ronse AKTIVIA AKTIVIA 376 VWV De Ttrekvogels Boekhoute AKTIVIA AKTIVIA 383 VREUGDESTAPPERS HULDENBERG AKTIVIA AKTIVIA 386 DE SPARTASTAPPERS ARDOOIE AKTIVIA AKTIVIA 391 WSV Schorrestappers AKTIVIA AKTIVIA 402 Groen-Wit Oostmalle AKTIVIA AKTIVIA 405 Leopold I-Stappers AKTIVIA AKTIVIA 406 WSV DE NATUURVRIENDEN - ZOERSEL VZW AKTIVIA AKTIVIA 410 DE 7MIJL-STAPPERS MOORSELE AKTIVIA AKTIVIA 411 Kreketrekkers Kortemark AKTIVIA AKTIVIA 412 Watewystappers Tielt AKTIVIA AKTIVIA 423 DE MEEPAKKERS AKTIVIA AKTIVIA 424 Lennikse Windheren AKTIVIA AKTIVIA 427 Brugse Metten Wandelclub AKTIVIA AKTIVIA 429 COMITE KASSEIFEESTEN ZEGELSEM AKTIVIA AKTIVIA 432 De Tervaete Stappers Keiem AKTIVIA AKTIVIA 439 W.V. VOOR DE WIND AKTIVIA AKTIVIA 440 W.S.C. KLAVERTJE VIER AKTIVIA AKTIVIA 447 STAP VOORUIT AKTIVIA AKTIVIA 448 BOERENKRIJGSTAPPERS OVERMERE AKTIVIA AKTIVIA 450 EEKSKE STAPPERS AKTIVIA AKTIVIA 461 LEVENSLIJN TEAM DAMME AKTIVIA AKTIVIA 463 SCOTA WANDELCLUB SCHOTEN AKTIVIA AKTIVIA 464 DE KLINKERCLUB AKTIVIA AKTIVIA 469 Wandelclub Hoger Op Woumen AKTIVIA AKTIVIA 473 DE SPIEGELSTAPPERS IEPER AKTIVIA AKTIVIA 492 AVIFLORASTAPPERS INGELMUNSTER AKTIVIA AKTIVIA 493 OOSTNIEUWKERKSE STAPPERS AKTIVIA AKTIVIA 496 Guldenbergstappers Wevelgem AKTIVIA AKTIVIA 499 SWITCHBACK MEMORIAL MARCH-CLUB MALDEGEM AKTIVIA AKTIVIA 501 W.S.V. Vakantiegenoegens Zulte AKTIVIA AKTIVIA 502 Bavostappers Bavikhove AKTIVIA AKTIVIA 504 De Sportmanvrienden AKTIVIA AKTIVIA 509 Ons Erf Stappers AKTIVIA AKTIVIA 514 HVARTS VZW AKTIVIA AKTIVIA 521 WANDELCLUB ZWEVEGEM-KAPPAERT AKTIVIA AKTIVIA 522 t Wandel Voetje AKTIVIA AKTIVIA 526 wsv De Dauwstappers VWF VWF A033 wandelsport-snjb KNBLO (NL) KNBLO (NL) SNJB Landelijke Gilde VRIJ VRIJ VRIJ1529 De Vriendenkring Kortijs - Gingelom VVRS VVRS V.L108 Wandelende Noordzee Boys AKTIVIA AKTIVIA 072 Het groene ventiel VRIJ VRIJ GVENT Wandel Mee Brueghel vzw VVRS VVRS VL069 De Bollekens Rotselaar VVRS VVRS VB018 Wandelclub Mondpaco VWF VWF L088
< Clubnaam >
Statistieken op 24-okt-2015
159 licentiehouders (welke?)
In het Staplijst-wandelarchief:
1048 uitslagen (welke?)
42 uitslagen in 2015 (welke?)
Grafiek ...

- meer grafieken ? (bekijk ze)
- bijna 800 wandelclubs (welke?)
- bijna 50.000 gegevens

- 5 commentaren (lees ze)
- 31 foto's (bekijk ze)
STAPLIJST SOFTWARE
Slechts éénmalig aan te schaffen !

Gemakkelijk uw telling invoeren en opladen naar uw of onze site.

staplijst slechts 29 euro
Prijs geldig online bestellingen.
Klik op de knop om online te bestellen ...
En nog steeds blijven alle latere updates GRATIS!
SchermVoorbeeld
Belangrijke tags
aktivia, staplijst, nieuw, worden, versie, optie, wandeling, wandelingen, clubs, wordt, lijst, gegevens, stand, veranderingen, wandelclubs, getoond, vanaf, software, tonen, indien, wandelclub, rapport
Staplijst-nieuws
27 apr 12 Ook de wandelclub 't Singel uit Kaprijke met clubnummer Aktivia 257 heeft een licentie aangekocht. Welkom.
Versie 3.2.2 van Staplijst is vrijgegeven op 27 april 2012.
01 feb 12 We hebben al evenveel wandelingen in de wandelkalender van 2012 als we hadden in de wandelkalender van 2011.
26 jan 12 De 700e wandeluitslag is opgeladen naar ons wandelarchief!
Op naar de 800! Marching on! Wandelcool !
Versie 3.2 van Staplijst is vrijgegeven op 19 januari 2012.
29 dec 11 Op de valreep van 2011 zijn we verheugd dat één van de wandelclubs die haar wandelingen reeds invoerde in de wandelkalender besloten heeft om licentiehouder te worden. Welkom als 151e licentiehouder aan Blijf Jong Genebos.
20 dec 11 De kaap van 150 licentiehouders is bereikt! Wij verwelkomen 't Wandel Voetje als nieuwste licentiehouder.
9 okt 11 De 100e uitslag in één jaar (2011) is opgeladen in ons wandelarchief!.
14 sep 11 De wandelwiki bevat nu ook pagina's over wandelinitiatieven.
04 aug 11 De 600e wandeluitslag is opgeladen naar ons wandelarchief!
04 jul 11 Wij danken Aktivia voor het bestellen van 4 extra licenties voor hun provinciale bestuurskernen. Dit brengt het aantal licentiehouders op 149!
Versie 3.1 van Staplijst is vrijgegeven op maandag 16 mei 2011.
Lees hier de procedure om van versie 3 up te graden naar versie 3.1.
Linken naar wandelsites:
Volgt uw club hun voorbeeld ?
Onze partner
E.De.L.Com bvba
Maatwerk is betaalbaar ! Software- of internetproject ?
Contacteer voor een vrijblijvend gesprek !
info website
Deze pagina werd het laatst aangepast op 24-okt-2015 met de Sitestepper - 5.1.4.14325 ™ software.
webmaster
Staplijst is een hobbyproject van Erik De Laet
staplijst.com - staplijst.be - staplijst.nl - wandelkalender.be :: Copyright © 2004-2015 E.De.L.Com bvba :: Alle rechten voorbehouden :: voeg toe aan favorieten